Otwarty system barier o ograniczonym dostępie - ORABS

Co to jest ORABS w pomieszczeniach czystych? Otwarty system barier o ograniczonym dostępie (ORABS) to rodzaj systemu hermetyzacji stosowanego w produkcji farmaceutycznej i badaniach w celu zapobiegania zanieczyszczeniom krzyżowym i ochrony przed uwalnianiem materiałów niebezpiecznych. ORABS zazwyczaj składa się z kombinacji barier fizycznych, takich jak ściany, drzwi i okna, oraz kontroli inżynieryjnych, takich jak [...]

Otwarty system barier o ograniczonym dostępie - ORABS Czytaj więcej "