Onderzoek naar normen voor cleanrooms en schone laboratoria in de biologische en farmaceutische productie-industrie

Delen door:

Onderzoek naar normen voor cleanrooms en schone laboratoria in de biologische en farmaceutische productie-industrie

Inleiding: Navigeren door de wereld van reinheid

De biologische en farmaceutische productie-industrie werkt onder strenge voorwaarden en eist de hoogste normen op het gebied van reinheid en steriliteit. In dit artikel duiken we in de cleanrooms en laboratoria die aan de basis liggen van deze industrie en verkennen we hun kenmerken, belang en kritische normen. Laten we beginnen aan deze reis om de vitale rol van reinheid op dit gebied te begrijpen.

1. Kenmerken van biofarmaceutische fabrieken

Biofarmaceutische fabrieken vormen de hoeksteen van deze industrie en hebben indrukwekkende kenmerken:

 1. Complexiteit en kosten: Deze faciliteiten zijn uitgerust met dure machines en ingewikkelde productieprocessen en vergen aanzienlijke investeringen.
 2. Strenge steriliteit: In deze omgevingen is het handhaven van een hoog niveau van reinheid en steriliteit onontbeerlijk.
 3. Kwaliteit Personeel: Ook aan het productiepersoneel worden strenge eisen gesteld, waarbij de nadruk ligt op uiterste precisie en expertise.
 4. Biologische gevaren: Productieprocessen brengen biologische risico's met zich mee, van infectie tot producttoxiciteit, sensibilisatie en milieueffecten.

2. Schone gebieden: Beschermer tegen vervuilende stoffen

Schone zones zijn cruciale onderdelen van deze industrie en houden stofdeeltjes en microbiële verontreinigingen onder controle. Het doel is om te voorkomen dat verontreinigende stoffen worden geïntroduceerd, gegenereerd en vastgehouden binnen de aangewezen ruimten.

3. Luchtsluizen: De stroom regelen

Luchtsluizen, geïsoleerde ruimten met meerdere deuren tussen ruimten met verschillende reinheidsniveaus, zijn essentieel voor het reguleren van de luchtstroom tijdens de overgang van personeel en materiaal. Ze bestaan in twee vormen: luchtsluizen voor personeel en luchtsluizen voor materiaal.

4. Cleanroomniveaus in biofarmaceutica

Cleanrooms in deze sector houden zich aan specifieke reinheidsniveaus, gecategoriseerd als gedeeltelijk 100, 1000, 10.000 en 30.000 onder de achtergrond van 100 of 10.000.

 • Temperatuur: Over het algemeen houden cleanrooms temperaturen aan tussen 18 en 26 graden Celsius, met een relatieve vochtigheid tussen 45% en 65%.

5. Strategieën voor verontreinigingsbeheersing

Het beheersen van vervuiling binnen schone farmaceutische werkplaatsen draait om het beheersen van vervuiling aan de bron, het beheersen van het verspreidingsproces en het beheersen van kruisbesmetting. De grootste zorg zijn stofdeeltjes en micro-organismen, de topprioriteiten op het gebied van milieubeheersing.

6. Cleanroom-uitdagingen bij GMP-transformatie

Tijdens GMP-transformaties (Good Manufacturing Practice) komen verschillende uitdagingen naar voren:

 • Onbegrip van schone technologie: Subjectieve percepties kunnen een effectieve vervuilingscontrole belemmeren, wat leidt tot aanzienlijke investeringen zonder significante verbeteringen in productkwaliteit.
 • Procedures voor faciliteitscontrole: Ontwerp, constructie, apparatuur, grondstoffen en facilitair management kunnen samen de productkwaliteit beïnvloeden.
 • Bouwgerelateerde risico's: Problemen tijdens de installatie en bouw kunnen problemen met luchtkanalen, slechte afdichting, stofophoping en meer zijn.
 • Maatregelen voor kwaliteitscontrole: De kwaliteit van afdichtmiddelen, terugslagkleppen in luchtkanalen, drainagesystemen, drukinstellingen in cleanrooms en naleving van de vereisten van het productieproces zijn kritieke factoren.

7. Schone laboratoria: Twee categorieën verkennen

Schone laboratoria zijn essentieel in de biologische en farmaceutische productie-industrie en kunnen in twee categorieën worden ingedeeld:

 • Gewone Schone Laboratoria: Ze zijn ontworpen voor niet-infectieuze experimenten en moeten een omgeving handhaven die de experimenten zelf niet beïnvloedt.
 • Bioveiligheidslaboratoria: Uitgerust met vier beschermingsniveaus (P1 tot P4), zijn bioveiligheidslaboratoria cruciaal voor microbiologie, biogeneeskunde, genetische recombinatie en meer.

8. Niveaus van bioveiligheidslaboratoria

 • P1 Laboratorium: Geschikt voor minder gevaarlijke ziektebronnen, met inachtneming van standaard microbiologische praktijken.
 • P2 Laboratorium: Ontworpen voor ziektebronnen met matig potentieel gevaar, waarvoor beperkte toegang en veiligheidskabinetten nodig zijn voor experimenten met aërosolen.
 • P3 Laboratorium: Ideaal voor risicovolle ziektebronnen, met negatieve druk, strenge toegangscontrole en gefilterde lucht.
 • P4 Laboratorium: Gereserveerd voor extreem gevaarlijke ziektebronnen, met strenge veiligheidsmaatregelen waaronder onafhankelijke isolatie, negatieve druk en beschermende kleding.

9. Dynamische isolatie: Kern van bioveiligheidslaboratoria

Bij het ontwerp van bioveiligheidslaboratoria wordt prioriteit gegeven aan dynamische isolatie, waarbij de nadruk ligt op maatregelen zoals desinfectie ter plaatse, omleiding van vuil en schoon en preventie van toevallige verspreiding. Er wordt een matig niveau van reinheid gehandhaafd.

Conclusie: De pijlers van kwaliteit en veiligheid

Schone ruimten en laboratoria zijn de onbezongen helden van de biologische en farmaceutische productie-industrie. Ze zorgen ervoor dat aan de kwaliteits- en veiligheidsnormen wordt voldaan en beschermen zowel de producten als het personeel. In deze wereld waar veel op het spel staat, is nauwgezette aandacht voor reinheid niet alleen een norm; het is een noodzaak.


Vragen en antwoorden

1. Waarom zijn schone zones belangrijk in de biologische en farmaceutische productie-industrie?
Schone ruimten voorkomen de introductie, productie en het vasthouden van verontreinigende stoffen, waardoor de steriliteit en kwaliteit van het product wordt gewaarborgd.

2. Met welke uitdagingen worden farmaceutische fabrieken geconfronteerd tijdens GMP-transformaties?
Uitdagingen zijn onder andere een verkeerd begrip van schone technologie, controleprocedures voor faciliteiten, bouwgerelateerde risico's en het naleven van kwaliteitscontrolemaatregelen.

3. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen gewone schone laboratoria en bioveiligheidslaboratoria?
Gewone schone laboratoria zijn voor niet-besmettelijke experimenten, terwijl bioveiligheidslaboratoria zijn uitgerust met beschermingsniveaus (P1 tot P4) en ontworpen voor verschillende wetenschappelijke gebieden, met de nadruk op veiligheid.

4. Wat is het kernprincipe achter het ontwerpen van bioveiligheidslaboratoria?
Het kernprincipe is dynamische isolatie, waarbij de nadruk ligt op maatregelen zoals desinfectie, het afleiden van schoon/vuil en het voorkomen van onbedoelde verspreiding met behoud van een gematigd niveau van reinheid.

5. Waarom zijn luchtsluizen essentieel in cleanroomomgevingen?
Luchtsluizen regelen de luchtstroom tijdens de overgang van personeel en materiaal, zodat de gecontroleerde omgeving behouden blijft.


Bezoek onze website voor meer inzicht in cleanroomtechnologieën en laboratoriumontwerp hier.

Opmerking: Netheid en veiligheid zijn van het grootste belang in de biologische en farmaceutische productie-industrie. Houd je altijd aan de industriële normen en richtlijnen voor de hoogste niveaus van kwaliteit en bescherming.

nl_NLNL
Scroll naar boven

Begin vandaag

Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

Distributeur gezocht

Laat je gegevens achter en we nemen snel contact met je op.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.

download de catalogi van YOUTH

Neem gerust contact op met ons vriendelijke team.

Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.